Social Media Expert

Brief info

Kobieta do zadań specjalnych. Łatwiej napisać za co nie odpowiada niż czym się zajmuję. Dobry duch zespołu.

leave a comment